1. غلامرضا حسنی درمیان , بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( , دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
  2. غلامرضا حسنی درمیان , بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان طلاق در شهر یزد(1394-1395) , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
  3. پژمان ابراهیمی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی , حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
  4. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابرهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
  5. غلامرضا حسنی درمیان , A Review of Inactive Defense Standards in Iran\\\'s Development documents , کنفرانس بین المللی امنیت ،پیشرفت وتوسعه پایدار مناطق مرزی،سرزمینی وکلانشهرها , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
  6. حمیده صابر , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , غلامرضا حسنی درمیان , کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
  7. علی نصیری خجسته , غلامرضا حسنی درمیان , آسیب شناسی استفاده از تلفن همراه وتاثیرآن برروابط اجتماعی , کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی وعلوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
  8. غلامرضا حسنی درمیان , مجید جلیل زاده , عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 , اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
  9. علی حامد مقدم , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , رضا مشرف , بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد , اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
  10. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد , همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  11. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد , همایش تحولات سبک زندگی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴