1. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابراهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد) , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۲۳۱-۲۵۵
  2. غلامرضا حسنی درمیان , حامد سیار خلج , مجید فاطمی خصال , بررسی رفتارهای مسئولانه محیط زیستی با تأکید بر پیوستگی با طبیعت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران) , توسعه پایدار محیط جغرافیایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۱۶
  3. ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 , سالمند شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۰-۱۸
  4. مجید کوششی , محمد میرزائی , ابوالقاسم پوررضا , غلامرضا حسنی درمیان , تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۹-۱۲۹